Ny køreplan kollektiv trafik fra sommer 2016 Fredericia Kommune

linier150 Ny køreplan kollektiv trafik fra sommer 2016

Sagsnr.:15/10255
Sagen afgøres i: By- og Planudvalget
Link til referat

Sagsbeskrivelse:

Med udgangspunkt i de principper for en ny køreplan for den kollektive trafik, som By- og Teknikudvalget godkendte på sit møde den 18. august 2015, har Teknik & Miljø udarbejdet et forslag til ændringer af buslinjerne. Ændringerne tager udgangspunkt i den nuværende køreplan og det nuværende budget.

Ændringer i buslinjerne

Buslinje 1:

Buslinjen ændres til at kører via Fælledvej i stedet for Kaltoftevej. I myldretiden vil frekvensen ændres fra 20 minutters drift til 30 minutters drift. Linjen betjenes i begge retninger med en frekvens på 30 minutter.

Buslinje 2:

Buslinjen gøres uafhængig af buslinje 3 og får i stedet sin egen rute. Der er tale om en ringlinje, som kører forbi banegården, gymnasiet, 3 af skolerne i Kirstinebjerg Distriktet samt Fredericia Idrætscenter, Messe C og Madsby Parken. Linjen betjenes i én retning med en frekvens på 30 minutter.

Buslinje 3:

Der køres via Strandvejen/Snoghøj Landevej frem til butikstorvet på Erritsø Bygade. Der vil ikke længere være betjening af Sandal. Buslinjen ændres til at køre ringlinje i Erritsø og Snoghøj for en bedre betjening af Snoghøj. Bussen kører fra banegården i retningen mod midtbyen og derefter til uddannelsesinstitutionerne i Erritsø via Erritsø Bygade og Gl. Landevej. Det vil blive hurtigere at komme til og fra uddannelsesinstitutionerne i Erritsø end i dag. Linjen betjenes i begge retninger med en frekvens på 30 minutter.

Buslinje 4:

Buslinjen forbliver som i den nuværende køreplan. Der vil kunne forekomme ændringer i minuttiderne. Linjen betjenes i begge retninger med en frekvens på 60 minutter.

Buslinje 5:

Buslinjen forbliver som i den nuværende køreplan. Der vil kunne forekomme ændringer i minuttiderne. Linjen betjenes i begge retninger med en frekvens på 60 minutter.

Buslinje 6:

Buslinjen ændres til at betjene skolerne på Indre Ringvej og Treldevej i Kirstinebjerg Distriktet samt gymnasiet. Linjen betjenes i begge retninger med en frekvens på 60 minutter. Skolebuslinje 6a fortsætter uændret om morgenen.

Buslinje 7:

Buslinjen er en nyoprettet ringlinje mellem vestbyen og midtbyen. Den betjener bl.a. Venusvej, Korskærparken, skolen på Skjoldborgvej og dele af midtbyen. Bussen kører fra banegården i retningen mod midtbyen og derefter ud til vestbyen. Linje 7 skal køre i tidsrummet 6-18. Linjen betjenes i én retning med en frekvens på 30 minutter.

For alle buslinjer gælder, at der i aftentimerne vil være 1 times drift, som i den nuværende køreplan.

I sommerferien køres der med sommerkøreplan som tidligere.

Stoppesteder

Nye stoppesteder vil blive prioriteret ud fra en vurdering af køretid, behov, afstand til stoppestederne samt populære og vigtige rejsemål. Placering af stoppesteder skal efterfølgende i høring hos Seniorrådet.

Økonomiske konsekvenser:

Ændringerne vil være udgiftsneutrale for Fredericia Kommune. De ekstra køreplanstimer til oprettelse af en ny buslinje modsvares af ændringerne af frekvensen på linje 1, 2 og 3 fra 20 minutters drift til 30 minutters drift i myldretiden.

Flytning, etablering og ændring af stoppesteder vil medføre økonomiske konsekvenser. Ligeledes vil der være behov for etablering af buslommer på Vestre Ringvej, samt andre mindre ændringer på vejnettet. Når dette er nærmere belyst fremlægges dette for Miljø- og Teknikudvalget.

Vurdering:

Der forventes, at der vil komme henvendelser fra de borgere, som berøres af ændringer i de enkelte buslinjer.

Det vurderes, at en adskillelse af buslinje 2 og 3 vil sikre at evt. forsinkelser på buslinje 3 ikke påvirker kørslen på buslinje 2.

Buslinje 2 vil styrke busbetjeningen af særligt Messe C og Fredericia Idrætscenter, hvor frekvensen øges fra 1 times drift til 30 minutters drift.

Det vurderes, at buslinje 3 vil blive mere attraktiv for studerende, da der opnås en bedre busbetjening af uddannelsesinstitutionerne.

Linje 6 vil skabe en bedre busbetjening for de mange skolebørn fra Trelde, Bøgeskov og Egeskov, som skal til distriktsskolerne i nordbyen samt til gymnasiet.

Buslinje 7 vurderes at skabe en bedre busbetjening af området og derved en mulighed for at kunne øge passagerantallet.

Indstillinger:

Teknik & Miljø indstiller at forslaget til ændringer af ruter godkendes samt at Sydtrafik anmodes om at udarbejder en ny køreplan i samarbejde med Teknik & Miljø.

Bilag:

150.01.SamletLinie
150.2. Buslinje 7
150.3. Buslinje 6
150.4. Buslinje 5
150.5. Buslinje 4
150.6. Buslinje 3
150.7. Buslinje 2
150.8. Buslinje 1
150.9. Høringssvar fra den offentlige høring